παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Kids Bags-suitcases » DISNEY KIDS SUITCASE MEDIUM SIZE 65Cm MINNIE CLOSE UP My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
DISNEY KIDS SUITCASE MEDIUM SIZE 65Cm MINNIE CLOSE UP
[AT85670 6977]
165EUR

DISNEY SUITCASE WITH MINNIE MOUSE 67x47x26 | 64 LITRES | 3,6 Kg | ABS | ALUMINIUM TELESCOPIC HANDLE | 4 WHEELS | FIXED TSA COMBINATION LOCK | MATCHING INTERIOR LINING | CROSS RIBBONS | ARTICLE : MINNIE CLOSE UP

 
This product was added to our catalog on Thursday 23 May, 2019.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2352' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2352' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]