παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » sacVoyage without wheels » SAMSONITE LITE DLC SP SAC VOYAGE RYANAIR CABIN LUGGAGE My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
SAMSONITE LITE DLC SP SAC VOYAGE RYANAIR CABIN LUGGAGE
[SAM 100001 1]
233EUR

SAMSONITE LITE DLC SP SAC VOYAGE 46x27x25 | 29,5 litres | 1 kg | TABLET STATION | |SMART SLEEVE/SMART POCKET WHICH QUICKLY SLIPS OVER THE HANDLE OF AN UPRIGHT/SPINNER CASE | LIGHTWEIGHT,DURABLE | REAR ZIPPED POCKET | INTERIOR ZIPPED POCKET | COLOUR : BLACK

 
   
This product was added to our catalog on Saturday 24 November, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2347' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2347' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]