παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Hard Suitcases » JAGUAR SPINNER (4 WHELLS) MEDIUM HARD, BLACK My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
JAGUAR SPINNER (4 WHELLS) MEDIUM HARD, BLACK
[JAG 717BLAC]
96EUR

JAGUAR luggage Hard side | ORIGINALLY 120 EURO _____ NOW 96 EURO __________| 65x48x26 | 85 LITRES | 3,3 Kg | Aluminium telescopic handle | 4 Wheels | Made of ABS Material (sturdy ultralite ABS) | built-in combination lock TSA | Interior zipped pad | Cross ribbons | Integrated USB port for mobile phone charging | Colour : BLACK (GRAPHITE) (Foto). 2 years garantee

 
 
This product was added to our catalog on Thursday 02 August, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2335' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2335' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]