παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr παιδικές τσάντες βαλίτσες καμπίνας Valitsa.gr My Account  Cart Contents  Checkout  
  Valitses » Eidh taksidiou » Soft Suitcases » SAMSONITE SPARK SUITCASE CABIN SIZE EXPANDABLE PETROL BLUE My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Ποιοι Είμαστε   |   Φόρμα Επικοινωνίας   |   Πως θα έρθετε   |   Πως επιλέγω βαλίτσα
 Greek
Categories
Manufacturers
Shop By Price more
Under Ε20
From Ε20 to Ε50
From Ε50 to Ε100
Ε100 and above
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Follow Valitsa on Facebook
SAMSONITE SPARK SUITCASE CABIN SIZE EXPANDABLE PETROL BLUE
[87549 1686]
219EUR

SAMSONITE SUITCASE CABIN EXPADABLE| 40x55x20/23 | 48,5/57 Litres | 2,3 Kg | TSA LOCKING SYSTEM FOR WORRY FREE TRAVEL TO AND FROM THE USA | FOUR WHEELS ZERO EFFORT.FOUR MULTI DIRECTIONAL SPINNER WHEELS ALLOW 360' UPRIGHT RILLING IN MULTIPLE DIRECTIONS | 600 x 600 DENIER POLYESTER | ORGANISED INTERIOR, REINFORCEMENT IN THE MOST VULNERABLE AREAS | LIGHTWEIGHT AND DURABLE | SMOOTH ROLLING WHEELS | TOUGH FABRIC | LIGHTNESS ALL OVER | GREAT LOOKS AND ALL THIS PACKED WITH SMART FEATURES. IT'S THE PERFECT SUITCASE FOR VALUE MINDED TRAVELLERS | Integrated multi pocket TSA CABLE LOCK to lock all compartments in one go | Limited 5 year global warranty | COLOUR: PETROL BLUE

 
This product was added to our catalog on Saturday 07 July, 2018.
Reviews
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'valitsa1_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2330' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2330' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]